Proclaimer

Wij zien in dat het Internet de mogelijkheid heeft levens van mensen te veranderen, hun horizon te verbreden en het gemak te vergroten waarmee zij hun werk verrichten. Deze voordelen komen in gevaar wanneer mensen bezorgd zijn over hun privacy.

KUBUS vindt het belangrijk dat de privacy van de gebruikers van het Internet wordt gerespecteerd. Deze pagina bevat details over het privacy beleid van KUBUS en wij zouden het op prijs stellen indien u hiervan kennis wilt nemen.

Beleidsregels

Reikwijdte

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de website waarvan het adres (URL) eindigt op kubus.nl. Het begrip "KUBUS", zoals gebruikt in deze beleidsregels, verwijst naar KUBUS de ondernemer.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze beleidsregels, neem dan contact met ons op.

Privacy beleid

Het beleid is gebaseerd op een aantal beloftes die KUBUS haar bezoekers c.q. klanten wil doen:

  1. KUBUS zal zonder uw toestemming geen gebruik maken van uw persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is om u de expliciet door u verzochte diensten te leveren.
  2. KUBUS biedt u de mogelijkheid haar in kennis te stellen van uw bezorgdheid over uw privacy, waarna KUBUS daar adequaat op zal reageren.